Dit is een indicatie van de IJSAANGROEI.


In deze grafiek wordt de verwachte ijsdikte weergegeven op stilstaande waterplassen van 1 meter diep.